Tự định nghĩa và thiết đặt các qui trình làm việc tự động

BizStore giúp bạn thiết lập quy trình làm việc tự động mọi lúc, mọi nơi, trên bất kỳ thiết bị nào!

Các quy trình của bạn làm việc ở mọi nơi, bất cứ nội dung của bạn là gì là do bạn quyết định, bất cứ khi nào bạn cần nó.

Tích hợp với trang web của bạn và cung cấp cho người dùng quyền truy cập 24x7 từ bất kỳ thiết bị nào trên thế giới.


Rất đơn giản để triển khai:

1. Kéo và thả để thiết kế form/mẫu của bạn
2. Định nghĩa qui trình công việc theo yêu cầu bạn muốn
3. Cài đặt quy trình làm việc vào form/mẫu

Copyright © 2014-2024 by BIZSTORE.vn. All Rights Reserved

Xác nhận bộ công thương
}

0918 501 776