Tính linh hoạt trong kiến thiết

 

Đôi khi người chủ website cần chỉnh sửa vài thông tin nào đó cho phù hợp với thời điểm mới lại cảm thấy khó khăn vì không biết phải làm thế nào hoặc nhờ đến người đã xây dựng trang web một cách thụ động. Với BizStore, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề đó nữa!

Kiến thiết của BizStore cho phép người dùng tinh chỉnh và thiết đặt theo nhu cầu thực tế một cách linh hoạt.

 

Linh hoạt về bố cục

Linh hoạt trong thiết đặt màu sắc

Linh hoạt trong thiết đặt chức năng bán hàng

...và cả các thiết đặt khác như vận tải, thanh toán....

 

Copyright © 2014-2024 by BIZSTORE.vn. All Rights Reserved

Xác nhận bộ công thương
}

0918 501 776