Hình thức thanh toán

Khi quý khách quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách có thể lựa chọn một hình thức phù hợp nhất trong các hình thức dưới đây để thanh toán một cách đơn giản và thuận tiện. BizStore sẽ khởi tạo dịch vụ ngay cho quý khách khi nhận được email và xác nhận việc thanh toán là chính xác mà không cần chờ đợi trong khoảng thời gian ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền.
Xem thêm

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của BizStore.vn. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của BizStore.vn, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên BizStore.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.
Xem thêm

Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên BizStore.vn. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.
Xem thêm

    Copyright © 2014-2024 by BIZSTORE.vn. All Rights Reserved

    Xác nhận bộ công thương
    }

    0918 501 776